stroefheidsmeting-links
stroefheidsmeting-links

SKM (Seitenkraftmessverfahren)

GRIP Road Inspection meet de stroefheid van nieuwe en bestaande asfalt- en betonwegen.Meten stroefheid wegen We doen dat met onze speciaal daarvoor in Duitsland ontwikkelde SKM-vrachtauto, een doorontwikkelde SCRIM (Sideway-force Coefficient Routine Investigation Machine) met SFW (Side Way Force)-methodiek.

Aan de rechterzijde daarvan is de meetapparatuur geplaatst die met diverse sensoren en camera’s in verbinding staan met de computer in de cabine. De metingen worden uitgevoerd met een door de BASt (Bundes Anstalt für Straβenwesen, vergelijkbaar met de Nederlandse Rijkswaterstaat) goedgekeurde (profielloze PIARC) meetband. Deze band is onder een hoek van 20° ten opzichte van de rijrichting geplaatst.
Omdat er vooral bij regen (afhankelijk van de snelheid van het voertuig) minder grip van de autoband op het wegdek en dus slipgevaar ontstaat, voeren we conform SKM alleen ‘natte stroefheidsmetingen’ uit. stroefheidsmeting-grip-cabineTijdens de meting wordt daarvoor een waterfilm voor de meetband gespoten. De dikte van deze waterfilm is afhankelijk van de snelheid waarmee het meetvoertuig rijdt en wordt elektronisch geregeld. Het benodigde water voor deze meting komt uit een grote watertank achter op de vrachtauto. Het voor metingen benodigde water komt uit een tank in de vrachtauto en we gebruiken daarbij zoveel mogelijk het regenwater dat we op de eigen machineloods opvangen en filteren.

 

Het meetproces dat GRIP Road Inspection beheerst sluit (ook volgens Rijkswaterstaat) aan bij de Duitse implementatie volgens TP-Griff-StB (SKM), inclusief de borging van de generieke kwaliteit, zoals die door de Duitse BASt wordt uitgevoerd. Bekijk de film over SKM-meetvoertuigen.

SRT (Skid Resistance Tester)

Stroefheidsmeting GRIP Road InspectionGRIP Road Inspection heeft een eigen Skid Resistance Tester waarmee op vrijwel alle locaties de stroefheid van het oppervlak gemeten kan worden. Deze slingerproef zetten we onder andere in voor het meten van de stroefheidswaarde van markeringen, rotonden, natuursteenverhardingen, winkelgebieden, fietspaden etc.
Eigenlijk is de SRT de meest betrouwbare stroefheidsmeter voor locaties waar metingen met de SKM in verband met de vereiste snelheid van het meetvoertuig niet mogelijk zijn. Stroefheidswaarde meten