Visuele Inspectie Wegen
visuele inspectie

Visuele Inspectie

Conform de CROW-richtlijnen (CROW is het Nederlandse kennisplatform infrastructuur) voeren onze asfalt- en betonspecialisten ook visuele inspecties van wegverhardingen uit. Zij herkennen en kwantificeren verschillende schadebeelden en leggen deze op video en foto vast.

Na evaluatie van de inspectie worden mogelijke oorzaken van schades geanalyseerd en de conditie van de weg bepaald. Daarna geven ze de wegbeheerder advies over zowel het klein onderhoud van de wegverharding als het geplande (of te plannen) beheersmatige onderhoud.

bastumweltmanagementqualitatsmanagement